Es fals que...

La celiaquia no és hereditària.

La veritat és que aquesta malaltia té una base genètica, de manera que es neix amb el risc de patir-la, però no sempre s'expressa clínicament. El paper de factors genètics en la patogènesi de la malaltia ha resultat evident després de comprovar l'elevada concordança en bessons monocigots, la seva major prevalença en els familiars asimptomàtics de primer grau dels pacients celíacs i la seva important associació amb determinats antígens del sistema HLA. No obstant això, la forma d'herència genètica de la celiaquia segueix sense conèixer-se amb exactitud. Per expressar-la es precisa la coincidència de factors genètics (antígens HLA) i factors ambientals (gluten).

_____________________________________________________________________________________________________________

Una persona obesa pot descartar el patiment d'aquesta malaltia.

La veritat és que tant les persones amb obesitat, com les que tenen sobrepès, poden patir perfectament aquesta malaltia perquè no són incompatibles amb la celiaquia.

_____________________________________________________________________________________________________________

"De tant en tant faig transgressions i no tinc cap símptoma, per tant, tolero petites quantitats de gluten".


La veritat és que encara que no es presentin símptomes clínics, està demostrat que petites quantitats de gluten poden danyar seriosament les vellositats intestinals. Per tant, perquè sigui eficaç la dieta sense gluten cal seguir-la estrictament i de manera indefinida.

_____________________________________________________________________________________________________________

"Estic en provocació i no tinc cap símptoma; estic curat".


La recaiguda clínica no sol donar-se durant la provocació amb gluten, ni tampoc és habitual presentar esteatorrea. L'únic criteri de diagnòstic definitiu és la reaparició de la lesió histològica amb o sense simptomatologia clínica o funcional acompanyant. Per tant, l'absència de símptomes durant la provocació no descarta en absolut aquesta malaltia.

_____________________________________________________________________________________________________________

La celiaquia és una malaltia poc freqüent a Espanya.


La veritat és que la prevalença d'aquesta malaltia en el nostre País és igual a la de la resta d'Europa. Això vol dir que per cada 100 nascuts vius, un és celíac.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada